Åpningsdag:
6.5. kl. 16.00–18.30

Åpningstider:
7.5.–9.5.: 11.00–17.00
10.5.–11.5.: 11.00–19.00
12.5.–14.5.: 11.00–17.00

Gamle Bergen Fengsel
Rådstuplassen 8a
5017 Bergen

Introduksjon

Prosjekter